Bạn có phải là nhà lãnh đạo giỏi ?

Democratic-Leader
Với bạn, như thế nào là một nhà lãnh đạo xuất sắc? Phải chăng đó là một chính trị gia, một doanh nhân nổi tiếng, một nhân vật tôn giáo. Hay là một người bạn quen biết – như sếp bạn, một giáo viên, hay một người bạn.
Bạn có thể tìm thấy một người giữ vai trò lãnh đạo gần như ở mọi nơi. Tuy nhiên, việc đảm nhận vị trí hay trách nhiệm của người lãnh đạo không biến một người trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc và hiệu quả. Điều này thật sự đáng tiếc, bởi vì chỉ cần một chút học hỏi, sự khiêm tốn và làm việc chăm chỉ, tất cả chúng ta đều có thể học những kỹ năng lãnh đạo.
Democratic-Leader
Vậy làm sao để bạn có được những kỹ năng của một nhà lãnh đạo xuất sắc?
Hoàn thành bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp bạn xác định bạn đã lãnh đạo hiệu quả đến đâu và những kỹ năng lãnh đạo của bạn cần phát triển thêm ở những mặt nào.
1. Khi giao nhiệm vụ cho mọi người, tôi xem xét kỹ năng và sở trường của từng người.
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
2. Tôi nghi ngờ chính tôi và khả năng thành công của mình.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
3. Tôi không mong chờ gì hơn những kết quả xuất sắc từ mọi người.
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
4. Tôi mong muốn chất lượng làm việc của mọi người cao hơn của mình.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
5. Khi một người nào đó buồn, tôi cố gắng để hiểu cảm giác của họ thế nào
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
6. Khi hoàn cảnh thay đổi, tôi có thể nỗ lực để biết mình phải làm gì
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
7. Tôi nghĩ rằng những xúc cảm cá nhân không nên được phép gây ảnh hưởng tới hiệu quả và quá trình làm việc.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
8. Tôi có khả năng tự khích lệ cao, bởi vì tôi biết mình có những thứ làm nên thành công.
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
9. Dành thời gian băn khoăn về tinh thần đồng đội là một sự lãng phí thời gian.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
10. Tôi thường xuyên buồn và lo lắng ở nơi làm việc.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
11. Hành động của tôi giúp mọi người hiểu tôi cần gì ở họ.
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
12. Khi làm việc theo nhóm, tôi khuyến khích mọi người cùng làm việc vì mục tiêu chung.
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
13. Tôi chấp nhận một vài ngoại lệ cho những quy tắc của mình – điều này dễ dàng hơn là lúc nào cũng ép buộc.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
14. Tôi thích lên kế hoạch cho tương lai
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
15. Tôi thấy bị đe dọa khi ai đó chỉ trích mình
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
16. Tôi dành thời gian để tìm hiểu mọi người cần gì từ mình, như vậy họ có thể thành công
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
17. Tôi lạc quan về cuộc sống, và có thể nhìn xa trông rộng hơn những thất bại có tính tạm thời.
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)
18. Tôi nghĩ rằng nhóm sẽ hoạt động tốt nhất khi thành viên làm những nhiệm vụ giống nhau và hoàn thiện chúng, thay vì học những kỹ năng mới và thử thách chính họ.
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)
18-34 điểm: Bạn cần phải cải thiện nhiều về kỹ năng lãnh đạo. Tin tốt là có đầy đủ những kỹ năng đó và trở thành một nhà lãnh đạo, bạn sẽ là một kho báu thật sự đối với cộng đồng và mọi người xung quanh. Bạn có thể làm được điều đó – và bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu!
35-52 điểm: Bạn làm rất tốt với tư cách là một người lãnh đạo, nhưng bạn còn có thể làm tốt hơn rất nhiều. Khi bạn đã đặt nền móng cho việc lãnh đạo hiệu quả, đây là cơ hội để bạn cải thiện các kỹ năng, và trở thành người lãnh đạo xuất sắc.
53-90 điểm: Tuyệt vời! Bạn đang rất thuận lợi trên con đường trở thành người lãnh đạo xuất sắc.
Nguồn sưu tầm

Trả lời