Tại sao bạn lại rời bỏ công việc cũ ?

34

không tốt về ứng viên bởi vì ứng viên có thể được xem như một người đang trong tâm trạng bất mãn. Thái độ tiêu cực luôn gây ra những hậu quả ngoài ý muốn cho người được phỏng vấn, cho dù tình huống có thật đến cỡ nào và hoàn toàn có căn cứ, thậm chí ngay cả khi người phỏng vấn thật sự thông cảm với câu chuyện hết sức bi đát của ứng viên.

34

Vậy “Nên trả lời câu hỏi này với một quan điểm hết sức tích cực” là rất quan trọng và nên được chuẩn bị trước từ phía ứng viên, ngay trước khi ứng viên chuẩn bị cho các câu trả lời khác trong chiến dịch tự đánh bóng mình. Ứng viên cũng nên luôn đặt quyền lợi từ phía nhà tuyển dụng lên trên lợi ích của mình trong suốt buổi phỏng vấn. Câu nói “Tôi rời công ty cũ với mong muốn tìm được những câu hỏi tốt hơn” sẽ tạo một cảm giác không hay – mang tính “vì bản thân” nhiều hơn, và sẽ tốt hơn nhiều nếu nói “Tôi đang tìm kiếm một môi trường làm việc mà tôi nghĩ sẽ cho tôi nhiều cơ hội để vận dụng hết khả năng và kinh nghiệm của mình trong việc….”. Với cách trả lời sau, ứng viên sẽ có cơ hội để thể hiện những kỹ năng và những trải nghiệm của mình thay vì phát ra những lời mang tính chất phòng thủ và giải thích dài dòng.

Một cách khái quát nhất, những câu hỏi đại loại như “Tại sao bạn rời bỏ công việc cũ?”, nên được trả lời một cách thật ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu. Và nếu như chưa tự tin lắm về câu trả lời của mình, hãy tìm cách chuyển câu trả lời sang một hướng khác: chứng tỏ kiến thức và kỹ năng mà bạn có được bằng những trải nghiệm cụ thể.

Trả lời