Tự học qua 4 cấp độ

th6

Bạn có biết, việc học nói chung và học các môn học trong nhà trường nói riêng bao gồm bốn cấp độ. Bạn học ở cấp độ nào thì sẽ đạt được điểm số ở cấp độ đó. Để đạt được thành tích cao trong học tập, bạn cần học ở cấp độ 3 và 4.

th6

1/ Cấp độ 1: Nghe

Nếu bạn chỉ nghe thầy cô giảng, bạn bè nói về môn học, bạn chỉ nhớ được khoảng 20% kiến thức và khả năng là bạn sẽ nhanh chóng… quên ngay nội dung bài giảng.

Lấy việc học cắm hoa làm ví dụ. Nếu bạn chỉ nghe ai đó nói về việc cắm hoa, bạn sẽ không dễ  hình dung và chưa thể thể cắm được lọ hoa theo yêu cầu. Cho nên, nếu chỉ nghe thôi, bạn vẫn chưa học được cách cắm hoa đâu nhé.

Học tập ở cấp độ này bạn sẽ đạt được điểm số là 3-4 điểm.

2/ Cấp độ 2: Nhìn, quan sát

Nếu bạn quan sát thầy cô giảng bài, quan sát các bạn học tập, phát biểu, chữa bài tập, bạn sẽ nhớ được nhiều hơn.

Ví dụ khi nhìn, quan sát một người cắm hoa, bạn sẽ nhớ được nhiều hơn và khả năng là bạn sẽ cắm được một lọ hoa như thế. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn và quan sát thôi thì một sự thật là… bạn vẫn chưa học được cách cắm hoa.

Học tập ở cấp độ này bạn sẽ đạt được điểm số là 5-6 điểm.

3/ Cấp độ 3: Học thử

Ở cấp độ này, bạn cần chép lại các kiến thức trọng tâm của bài học, tự mình làm lại các bài tập đã chữa và các dạng bài tương tự. Qua đó, bạn sẽ nhớ được khoảng 80% kiến thức bài học.

Với việc học cắm hoa, nếu bạn bắt tay vào cắm thử, bạn sẽ có khả năng cắm được lọ hoa mẫu và nhiều lọ hoa tương tự khác.

Học tập ở cấp độ này bạn đã bắt đầu bước sang cấp độ học của người thành công và nhận được điểm số tương ứng là 7-8 điểm.

4/ Cấp độ 4: Học thật

Ở cấp độ này, bạn cần tổng hợp các kiến thức đã học và biểu diễn dưới dạng hình cây để hình thành bản đồ tư duy, làm lại các bài tập và các dạng bài tập khác, đồng thời lặp lại nhiều lần và điều chỉnh cho đến khi hiểu kỹ bài học.

Với việc học cắm hoa, nếu bạn bắt tay vào cắm thật và lặp bạn nhiều lần đến khi quen tay, bạn đã học được việc cắm hoa rồi đấy. Chúc mừng bạn nhé!

Đây là cấp độ học của người thành công và bạn nhận được điểm số xứng đáng: 9-10 điểm!

Nguồn toilaai

Trả lời