Cách cắm hoa cát tường

mgd78
mgd78
  
Vật liệu:
    – Hoa cát tường
    – 2 nhánh lan vũ nữ
    – 2 cành hồng nhỏ mầu đỏ
    – 5, 6 rễ lan bò cạp
    – Hoa baby
    – Lá kim thủy tùng
    – Bình hoa tròn.
Thực hiện:
    – Tạo dáng bình bằng cách cắm một cành hoa ở giữa, chiều cao gấp đôi bình. Cắm 4 hoa cao trung bình ở 4 mặt.
    – Cắm rễ lan bò cạp buông tự nhiên xuống mặt bình. Những hoa còn lại cắm nương theo dáng tạo sẵn. Xen kẽ hoa hồng đỏ vào. Cắm lan vũ nữ theo đường chéo. Xen baby ở giữa. Đệm thêm kim thủy tùng.
   

Trả lời