Ngân hàng bốc hơi cả ngàn tỷ đồng

19
Trong tháng 9, tổng tài sản của khối ngân hàng nhà nước cũng giảm từ 2.075 nghìn tỷ đồng hồi cuối tháng 8 xuống còn 2.069 nghìn tỷ đồng.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt hơn 4.866 nghìn tỷ đồng, giảm 1,89% so với cuối năm 2011.
Trong 5 loại hình tổ chức tín dụng, có khối ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh, nước ngoài và nhóm công ty tài chính, cho thuê bị suy giảm tài sản. Nhóm ngân hàng cổ phần có tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9 đạt gần 2.102,5 nghìn tỷ đồng, giảm 7,06% so với cuối năm 2011. So với mức 2.224,6 nghìn tỷ đồng cuối tháng 8, con số này cũng giảm xấp xỉ 5,5%.
19
Khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 521.848 tỷ đồng, giảm 4,56% so cuối 2011. Tổng tài sản của công ty cho thuê tài chính cũng giảm tới 6,07%.
Ngược lại, đến cuối quý III, nhóm ngân hàng thương mại vốn nhà nước vẫn tiếp tục tăng trưởng với tổng tài sản đạt hơn 2.069,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,05% so với cuối năm trước nhưng giảm nhẹ so với con số 2.075,4 nghìn tỷ đồng hồi cuối tháng 8.
Vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng tăng từ 372,8 nghìn tỷ đồng vào ngày 30/4 lên 386,1 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương đương mức tăng 3,57%. So với cuối năm 2011, con số này đạt mức tăng 9,53%.
Vốn điều lệ của nhóm ngân hàng khối nhà nước so với cuối năm 2011 có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong hệ thống, đạt 27,87%. Trong khi đó, ở khối cổ phần tốc độ tăng trưởng vốn chỉ đạt 5,24%, khối nhà băng nước ngoài là 1,79%.
Đến cuối tháng 9, vốn tự có của các tổ chức tín dụng đạt 413,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,76% so với cuối năm 2011. Tuy nhiên, con số này lại giảm đáng kể so với ngày 30/5 với 433,5 nghìn tỷ đồng.
 
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống tiếp tục giữ ở mức trên 14%, cao hơn quy định được Ngân hàng Nhà nước đặt ra là 9%.
Chỉ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và hệ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn hệ thống cuối tháng 9 hầu như không đổi so với cuối tháng 8, đạt lần lượt 0,39% và 4,14%. Xét riêng các nhóm, hai chỉ số này cũng không có nhiều biến động so với tháng trước.
Tính đến cuối tháng 9 nhóm ngân hàng khối nhà nước có tốc độ tăng trưởng ROE tốt hơn với 6,52%, còn khối cổ phần là 2,89%, khối nhà băng nước ngoài 3,88%. Đặc biệt, ROE của khối công ty tài chính, cho thuê trong quý III là -1,21%, không được cải thiện kể từ tháng 7. Hệ số ROA,ROE của nhóm quỹ tín dụng Trung ương vẫn tiếp tục giữ mức cao nhất trong toàn hệ thống, lần lượt đạt 1,68% và 8,41%.
 
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 14,11%, giảm so với mức 14,19% cuối quý II. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của toàn hệ thống cuối tháng 9 là 16,81%. Trong đó nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ này cao nhất với 21,22%, tiếp đến là khối ngân hàng Nhà nước với 21,89%.
Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của các ngân hàng tính đến ngày đạt 90,9%. Trong đó, khối ngân hàng Nhà nước và nhóm công ty tài chính, cho thuê có tỷ lệ này lên tới 101,95% và 131,74%. Các nhóm khác đều duy trì tỷ lệ này dưới 100%.
Theo VnExpress

Trả lời