Vai trò và chức năng của hội họp

vaitrocuohop
Các giải pháp cho các vướng mắc trong thế giới thực được tìm thấy xuyên qua cuộc họp và thảo luận nhóm. Một cuộc họp vẫn tốt hơn là điện thoại, máy fax, hội nghị bằng video, máy vi tính, các sản phẩm khác của công nghệ thông tin hoặc các cá nhân làm việc một mình.
vaitrocuohop
 
Những cuộc họp đóng vai trị rất quan trọng, vì đó là nơi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức được duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”
Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng thời gian
Các chức năng của một cuộc họp:
    Tranh đấu
    Sự hình thành nhóm
    Chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, sự đánh giá, và các truyền thống dân gian
    Công việc tập thể và sự đóng góp cá nhân
    Ra các quyết định quyết đoán và cam kết
    Đức tính của lãnh đạo và nhóm/ công việc nhóm
Các kiểu họp:
    Hội nghị
    Hội đồng
    Ủy ban
    Thường xuyên
    Điều đình, thỏa thuận
    Động viên
    Ra quyết định
    Hàng ngày
    Hàng tuần hoặc hàng tháng
    Bất thường, không thường xuyênhoặc kế hoạch đặc biệt.

Trả lời