Giải pháp nào cho quảng cáo trực tuyến?

giaiphapquangcao
Hội thảo “Quảng cáo trực tuyến Việt Nam 2012: Tác động và Hiệu quả” (Vietnam Online Advertising 2012: Impact and Effectiveness) do mạng quảng cáo LAVA, Google, comScore phối hợp thực hiện sẽ được tổ chức ngày 2/11/2012 tại TP.HCM.
giaiphapquangcao
Theo đó, hội thảo sẽ xoay quanh các giải pháp, công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động cho quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam. Song song đó, các diễn giả cũng phân tích các ưu điểm của công nghệ quảng cáo hiển thị mới để làm sao người tiêu dùng có thể tiết kiệm chi phí đầu tư thấp nhất.

Trả lời