Kỹ năng lãnh đạo cần thiết trong 10 năm nữa

-ky-nang-lanh-dao-can-thiet-trong-10-nam-nua
Tôi bị thuyết phục rằng các nhà lãnh đạo với những kỹ năng mới đồng điệu với tương lai có thể tạo ra những tổ chức tốt hơn, những cộng đồng tốt hơn và một thế giới tốt hơn.
Động lực kinh tế lớn gần đây nhất của chúng ta là ngành xây dựng và giai đoạn đầu tiên của kỷ nguyên kỹ thuật số. Tại Viện nghiên cứu tương lai, trong chương trình dự đoán 10 năm, chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi cơ bản theo đó sinh học sẽ là một động lực thúc đẩy thay đổi kinh tế và điều tôi bắt đầu nghĩ đến là “nền kinh tế toàn cầu thịnh vượng”.
-ky-nang-lanh-dao-can-thiet-trong-10-nam-nua 
Nếu sinh học và nền kinh tế toàn cầu thịnh vượng cùng thúc đẩy tương lai thì điều đó có ý nghĩa gì với các nhà lãnh đạo? Làm thế nào người lãnh đạo có thể phát triển sự thấu cảm họ với tự nhiên và nền kinh tế toàn cầu thịnh vượng?
 
Sự tư lợi và cạnh tranh sẽ là không đủ. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ vẫn cần thúc đẩy phát triển doanh thu, tăng hiệu suất và giải quyết những mâu thuẫn nhưng sự ủy quyền về tài chính vẫn là chưa đủ. Các nhà lãnh đạo phải mở rộng cái nhìn và nắm bắt các cơ hội và tài sản chung xunh quanh họ nhưng không phải chỉ vì mục đích mang lại lợi ích cho riêng bản thân họ. Các nhà lãnh đạo phải học cách chia sẻ ý tưởng, tin tưởng rằng họ sẽ còn có nhiều lợi ích từ việc đó hơn trong tương lai.
 
May thay những công cụ dựa trên các trang web và sự phát triển của máy tính khiến cho các đường lối lãnh đạo mới trở thành khả thi vào đúng thời điểm chúng trở nên cực kỳ cần thiết. Chúng ta càng kết nối với nhau, chúng ta càng an toàn, tự do và mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng có những mặt tiêu cực: chúng ta càng kết nối liên kết chặt chẽ thì lại càng rủi ro. Các nhà lãnh đạo cần phải tạo ra các mối liên kết và tổ chức mọi người hoạt động nhưng cũng cần phải bảo vệ chống lại những liên kết sai chức năng và nguy hiểm. Dựa trên 35 năm kinh nghiệm là người dự đoán 10 năm dưới đây là bối cảnh mà tôi dự đoán cho các nhà lãnh đạo trong tương lai:
 
Sự không ổn định, bấp bênh, phức tạp và không rõ ràng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Có rất nhiều vấn đề có thể giải quyết được nhưng nhà lãnh đạo hàng đầu sẽ thường phải đưa ra những quyết định và cố gắng đạt được thắng lợi khi phải đối mặt với những tình huống tiến thoái lưỡng nan mà không có giải pháp. Nếu bạn không cảm thấy bối rối bởi các tình huống, các sự kiện hiện thời thì điều đó có nghĩa là bạn đang không đủ chú tâm.
Tương lai có thể giúp các nhà lãnh đạo khiến cho hiện thực có ý nghĩa nhưng chỉ nếu họ học cách lắng nghe tương lai. Bạn không thể lắng nghe tương lai nếu bạn bị vướng mắc trong hiện tại. Tôi tự nhắc mình điều đó khi tôi bị kẹt tại London trong đám mây bụi núi lửa. Viết về một thế giới bất ổn, dễ thay đổi thì dễ dàng hơn so với việc trải nghiệm nó.
 
Các nhà lãnh đạo phải đối mặt với cả cơ hội và nguy cơ. Một trong số họ đảm nhận những vị trí trọng trách ngày nay có thể trở nên cáu bẳn khó tính do sự tâm trạng thất vọng vì thất bại cũng là điều dễ hiểu nhưng các nhà lãnh đạo không được phép để bản thân mình chán nản, thất vọng hoặc bất động. Mặc dù làm được điều này rất khó nhưng thường thì vẫn có thể có các nhân tố thay đổi tích cực giữa lúc hỗn loạn. Một số điều có thể trở nên tốt đẹp hơn cũng như có những điều trở nên tồi tệ hơn.
 
Các nhà lãnh đạo phải học các kỹ năng mới để chuẩn bị cho tương lai. Cụ thể hơn, tôi đã gợi ý đề xuất mười kỹ năng lãnh đạo mới cho tương lai. Đây là những kỹ năng bạn có thể học để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai: bản năng sáng tạo, phân minh, khả năng ứng phó với tình huống nan giải, khả năng học hỏi chuyên sâu, sự thấu cảm, tính xây dựng tích cực, kỹ năng xóa đi mối bất hòa khôn khéo, sự minh bạch rõ ràng, khả năng tổ chức đám đông linh hoạt và khả năng hòa đồng.
 
Các nhà lãnh đạo phải đạt được sự cân bằng tinh vi – đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng lại không được hấp tấp vội vàng. Họ phải nắm bắt được khoảng thời gian giữa đánh giá mọi việc quá sớm (sai lầm cổ điển của các nhà giải quyết vấn đề) và quyết định quá muộn (khoảng thời gian cổ điển của lý thuyết).
 
Tất cả những kĩ năng mới này sẽ còn được bàn đến nhiều. Tôi hy vọng rằng những kĩ năng mới này sẽ có góp phần nào đó vào các cuộc đối thoại về về sự lãnh đạo trong tương lai cho các tổ chức và các nhà lãnh đạo. Theo bạn thì những kĩ năng lãnh đạo nào là cần thiết trong tương lai?
Theo Bob Johansen

Trả lời