Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp và nhà nước

ketoannhanuoc
Đối với doanh nghiệp
•  Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: Quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.
ketoannhanuoc
•  Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoan từng thời kỳ nhờ đó người quản lý tính được hiệu quả công việc, vạch ra hướng hoạt động cho tương lai.
•  Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.
•  Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.
•  Cơ sở đảm bảo vững chắc trong sự giao dịch buôn bán.
•  Là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp: Quản lý hạ giá thành, quản lý doanh nghiệp kịp thời.
•  Cung cấp một kết quả tài chính rõ rệt không thể chối cãi được.
Đối với Nhà nước
•  Theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh, tổng hợp được sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.
•  Cơ sở để giải quyết tranh chấp về quyền lợi giữa các doanh nghiệp.
•  Cung cấp thông tin để tìm ra cách tính thuế tốt nhất, hạn chế thất thu thuế, hạn chế sai lầm trong chính sách thuế….

Trả lời