Tìm kiếm những chuyên gia chuyển nhượng thương hiệu

tiepthi1
Chọn một chuyên gia thích hợp trong giai đọan đầu chuyển nhượng thương hiệu sẽ tạo một thành công lâu dài.
Bạn xâm nhập một lĩnh vực kinh doanh hòan toàn mới – kinh doanh bán và phục vụ nhượng quyền sử dựng thương hiệu. Là một người được nhượng quyền (franchisee), bạn hy vọng sẽ bán được chuyển nhượng, nhưng bạn sẽ không nhìn thấy được cái mình không biết.
Tuy nhiên đừng lo lắng, các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành nhà chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu (franchisor)
tiepthi1
Những bước dầu tiên hướng tới chuyển nhượng thương hiệu
Người đầu tiên bạn chắc chẳn phải nghĩ đến là một tư vấn viên về chuyển nhượng thương hiệu. Những cố vấn chuyển nhượng thương hiệu đóng vai trò quan trọng với quyết định chuyển nhượng thương hiệu của bạn và kế họach chuyển nhượng cuối cùng.
Môt tư vấn chuyển nhượng thương hiệu nên cung cấp lời khuyên khách quan về việc kinh doanh nhượng quyền thương hiệu của chủ đầu tư, định giá thương hiệu để franchisee đầu tư hiệu quả, và có hiểu biết về quá trình (cũng như giá cả) liên quan đến việc chuyển nhượng thương hiệu để bạn có thể quyết định liệu có nên chuyển nhượng thương hiệu hay không.
 
Một tư vấn chuyển nhượng tốt có danh sách những điều cần thiết cho việc chuyển nhượng thương hiệu, từ phát triển kế họach chiến lược, các công cụ kiểm tra chất lượng, chiến lược tiếp thị, các tài liệu.
Lên kế họach chiến lược là nhiệm vụ quan trọng nhất của tư vấn viên chuyển nhượng thương hiệu. Rất nhiều những quyết định quan trọng bạn đầu của bạn – đất đai, sự hậu thuẫn, tiền sử dụng nhãn hiệu, và các chi phí – sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Để có những đầu tư tốt nhất, nhân viên tư vấn chuyển nhượng thương hiệu sẽ tiến hành phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu các phương pháp kinh doanh, thiết kế cấu trúc công ty cũng như sắp xếp nhân viên đồng thời giúp bạn phân tích tài chính. Ghi nhớ rằng chỉ 1% lỗi trong cấu trúc phí sử dụng nhãn hiệu có thể gây thiệt hại hàng triệu đô la, vì thế bạn không nên khinh suất.
 
Một yếu tố quan trọng khác cho sự chuyển nhượng thương hiệu thành công đó là sự quản lý chất lượng. Một nhà tư vấn đúng nghĩa sẽ có khả năng giúp bạn phát triển những công cụ cần thiết để duy trì thương hiệu: các cẩm nang điều hành kinh doanh, cẩm nang lựa chọn vị trí, cẩm nang tư vấn khu vực, các chương trình tập huấn và thậm chí băng video tập huấn nên là một trong những vũ khí quản lý chất lượng của bạn, hơn nữa công ty càng phát triển mạnh mẽ, lại càng cần những công cụ này.
 
Dĩ nhiên, bạn không thể là một franchisor nếu không bán nhượng quyền. Điều này có nghĩa rằng nhân viên tư vấn nên đưa những lời khuyên tốt nhất cho việc bán nhượng quyền. Một số tư vấn viên còn có khả năng triển khai kế họach tiếp thị nhượng quyền thương hiệu – phát triển kế hoạch tiếp thị, sách quảng cáo (brochure), website và quay video. Chỉ một lần bán thương hiệu sẽ mang lại hàng trăm ngàn đô la tiền lãi trong nhiều năm, vì thế người tư vấn giúp bạn đầu tư sinh lời bằng cách sử dụng vốn hiệu quả.
 
Để đánh giá cố vấn viên tiềm năng của mình, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu năng lực của từng cá nhân sẽ làm việc cho bạn. Nếu bạn mới bắt đầu là một franchisor, bạn nên làm việc với những người gây dựng kinh doanh từ lúc ban đầu. Rất nhiều các tư vấn chuyển nhượng làm việc rất tốt ở những công ty chuyển nhượng thương hiệu lớn nhưng lại không làm vịêc hiệu quả với franchisor mới. Và đừng hoàn toàn phụ thuộc vào danh sách khách hàng – bạn vẫn phải làm việc với nhân viên mới mặc dù người đó đã được tuyển bởi một công ty có kinh nghiệm. Hãy kiểm tra lý lịch của từng người một.
 
Bạn nên tìm những chuyên gia hiểu biết rộng. Cố vấn viên đó sẽ tư vấn cho bạn về những vấn đề khác nhau. Tư vấn viên đó càng có vốn hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn càng có thêm sự trợ giúp có giá trị. Hãy phân biệt cẩn thận một người coi tư vấn là một nghiệp với một người chỉ làm việc để lấp thời gian trống trong lúc tìm việc khác.

Trả lời