Ba người thợ may ganh đua

neuhaus002
Trên một đường phố ở Luân Đôn nước Anh có ba tiệm may lớn. Những thợ may ở đó đều có tài nghệ rất cao siêu, không thua kém nhau là mấy. Lúc đầu, do quy mô ba tiệm chưa lớn lắm, khách lại đông nên sự cạnh tranh chưa mấy rõ ràng. Nhưng do quy mô phát triển của mỗi tiệm, nên cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.
Một hôm, một trong ba tiệm treo ngay trước cửa một tấm biển quảng cáo rất bắt mắt, viết rằng:
neuhaus002
“Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất Luân Đôn”
Tiệm bên cạnh thấy vậy cũng treo ngay biển quảng cáo bắt mắt không kém, nhưng lại viết rằng:
“Bổn tiệm có kỹ thuất cắt may tốt nhất nước Anh”.
Mọi người đều nghĩ chắc tiệm thứ ba sẽ trương biển với dòng chữ “Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất thế giới”. Nhưng không, họ chỉ thấy tiệm kia treo một tấm biển rất bình thường, trên đó viết rằng:
 “Bổn tiệm có kỹ thuật cắt may tốt nhất ở phố này”.
Câu quảng cáo này xem ra rất khiêm tốn, không có cảm giác thổi phồng, nhưng thực tế lại muốn nói rằng kỹ thuật cắt may của họ hơn cả hai tiệm kia. Với quảng cáo này, tiệm thứ ba lại đông khách nhất, làm ăn phát đạt hơn hẳn hai tiệm kia.

Trả lời