Huấn luyện và cố vấn chuyên nghiệp cho nhân sự cấp cao

tindh-1
Từ ngày 1 đến 4-10 và từ 3 đến 7-12 sẽ diễn ra khóa học chín ngày về CCMP dành cho các CEO, giám đốc, trưởng phòng, lãnh đạo cấp cao. CCMP (Certified coaching and mentoring professional) là chương trình đào tạo kỹ năng và cấp chứng chỉ Cố vấn và Huấn luyện chuyên nghiệp uy tín ở châu Á.
Huấn luyện và cố vấn là kỹ năng cần thiết trong hoạt động doanh nghiệp, giúp các nhà lãnh đạo đào tạo hiệu quả và khơi dậy tối đa tiềm năng của nhân viên. Một người lãnh đạo hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình khi có thể huấn luyện và cố vấn cho nhân viên cấp dưới, tạo điều kiện cho nguồn nhân lực công ty phát triển bền vững.
CCMP được thiết kế, tổ chức giảng dạy từ tháng 10 và cấp bằng một đợt duy nhất, và được thực hiện độc quyền bởi ITD World (Institute of Training and Development). Chương trình nhận đăng ký từ hôm nay. ĐT tư vấn: (08) 39320600.
tindh-1

Trả lời