Kỹ năng phát triển chiến lược trong kinh doanh

ky-nang-phat-trien-chien-luoc-trong-kinh-doanh
Phát triển kỹ năng suy nghĩ chiến lược kinh doanh
Lên kế hoạch chiến lược kinh doanh là một quá trình mà bạn làm cho tầm nhìn tổ chức trở nên thực tế hơn bằng việc phát triển các kỹ năng trong cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và suy nghĩ có phê phán.
Nó cũng là một công cụ giúp bạn đương đầu với thay đổi, lên kế hoạch và tạo ra sự chuyển tiếp, mường tượng các khả năng và cơ hội có thể.
ky-nang-phat-trien-chien-luoc-trong-kinh-doanh
Quá trình suy nghĩ giống như làm một bộ phim. Mọi bộ phim đều có bối cảnh (hoặc câu chuyện) mà nó sử dụng để làm cho khán giả trải qua một kết quả lí tưởng (cảm xúc) khi kết thúc bộ phim.
Suy nghĩ có chiến lược cũng đòi hỏi bạn mường tượng điều bạn muốn sẽ thành kết quả lí tưởng cho tổ chức và sau đó tập trung vào cách bạn có thể tiến tới tầm nhìn của bạn.
Khi phát triển một tầm nhìn rõ ràng
cho tổ chức, có 5 tiêu chuẩn mà bạn nên tập trung vào để xác định kết quả lí tưởng. Không chỉ thế, chúng sẽ giúp bạn thiết lập và phát triển những bước cần thiết để làm cho tầm nhìn tổ chức của bạn trở thành thực tế.
5 tiêu chuẩn của quá trình suy nghĩ chiến lược kinh doanh
+ Tổ chức: Tổ chức liên quan đến những người làm việc cho bạn, cấu trúc tổ chức và các nguồn lực cần thiết để làm cho tất cả hoạt động.
Tổ chức của bạn như thế nào? Loại cấu trúc nào hỗ trợ tầm nhìn của bạn? Bạn sẽ phối hợp nhân lực, nguồn lực, cấu trúc lại với nhau để giành được kết quả lí tưởng của bạn như thế nào?
+ Sự quan sát: Bằng việc tăng sức mạnh của việc quan sát, bạn sẽ bắt đầu nhận thức tốt hơn về những điều có thể động viên mọi người, cách giải quyết các vấn đề hiệu quả hơn và cách bạn phân biệt các thay đổi.
+ Quan điểm: Quan điểm đơn giản là các cách nghĩ khác nhau về mọi việc. Trong suy nghĩ chiến lược, có 4 quan điểm cần lưu ý khi thiết lập chiến lược tổ chức là quan điểm môi trường, quan điểm thị trường, quan điểm dự án và quan điểm đánh giá.
Quan điểm có thể được sử dụng như công cụ để giúp bạn suy nghĩ về kết quả, xác định các thành phần quan trọng và thích nghi hành động để giành được vị trí lí tưởng.
+ Sức mạnh định hướng: Sức mạnh định hướng làm cho kết quả lí tưởng của bạn thành sự thật là gì? Tầm nhìn và nhiệm vụ của tổ chức của bạn là gì? Sức mạnh định hướng thường đặt nền tảng cho những điều bạn muốn mọi người tập trung vào (ví dụ bạn muốn sử dụng điều gì để động viên mọi người?).
Sức mạnh định hướng có thể bao gồm các sáng kiến cá nhân và tổ chức, sự tăng cường và gắn kết, các nhân tố chất lượng như tầm nhìn, giá trị, mục tiêu xác định, các nhân tố sản phẩm như nhiệm vụ hoặc chức năng, các nhân tố định lượng như kết quả hoặc kinh nghiệm và các nhân tố khác như sự cam kết, hành động kiên quyết, hiệu quả, sản lượng và giá trị.
+ Vị trí lí tưởng: Sau khi làm việc thông qua 4 cụm của quy trình suy nghĩ chiến lược, bạn có thể xác định vị trí lí tưởng của bạn:
Phác thảo của bạn về vị trí chiến lược nên bao gồm:
– Điều kiện bạn thấy là cần thiết nếu tổ chức muốn có hiệu quả
– Vị trí trên thị trường mà tổ chức của bạn sẽ đứng
– Cơ hội mà ở hiện tại hoặc trong tương lai cho tổ chức, khả năng hoặc kỹ năng cốt lõi cần có trong tổ chức.
– Các chiến lược và chiến thuật bạn sẽ sử dụng để kéo tất cả lại với nhau.
Bằng việc làm việc thông qua 5 lĩnh vực chính của việc suy nghĩ chiến lược, bạn sẽ bắt đầu thiết lập một bức tranh rõ ràng hơn và cách tầm nhìn của bạn có thể được thực thi.
Khi tầm nhìn của bạn trở nên tập trung hơn, ý tưởng của bạn sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Sẽ không chỉ dễ dàng hơn khi thuyết phục người khác rằng ý tưởng của bạn là tốt, mà còn dễ dàng hơn khi duy trì sự thuyết phục và động cơ của riêng của bạn khi bạn gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường.
Tóm lại, bạn có thể áp dụng các kỹ năng suy nghĩ chiến lược trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng bằng nỗ lực áp dụng chúng một cách cụ thể vào từng tình huống tổ chức, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để mang tầm nhìn của bạn vào cuộc sống.
Theo the sun

Trả lời