5 Điều kiện để kinh doanh cấp

11

Để quản lý tốt hơn hoạt động bán hàng đa cấp, mới đây Bộ Thương mại đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý loại hình kinh doanh này.

11

Theo đó, mọi hàng hóa được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp đều phải đáp ứng các điều kiện như: đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an tòan thực phẩm, đảm bảo rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, công dụng của hàng hóa, có nhãn hiệu hàng hóa.

Về đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, dự thảo quy định, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có giấy phép lao động ở Việt Nam không được phép kinh doanh bán hàng đa cấp. Những doanh nghiệp muốn được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thì cần phải đáp ứng 5 điều kiện sau:

Thứ nhất, phải ký quỹ 1 tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Thứ hai, kinh doanh hàng hóa phải phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký. Thứ ba, có đủ điều kiện hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Thứ tư, phải có chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật. Thứ năm, phải có chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.

Dự thảo nghị định cũng quy định: để minh bạch hóa những hoạt động của doanh nghiệp cũng như của người tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải xây dựng quy tắc hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và người tham gia phải được xác lập dưới hình thức văn bản. Ngoài ra, doanh nghiệp chịu trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia theo đúng quy định hiện hành.

Bán hàng đa cấp là một hình thức bán hàng trực tiếp trong đó hàng hóa được bán hàng trực tiếp từ cá nhân tới cá nhân không thông qua địa điểm bán lẻ cố định mà thông qua mạng lưới người tham gia độc lập gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Đây là một phương thức bán hàng khá phổ biến ở các nước Âu – Mỹ. Song ở Việt Nam, phương thức này mới chỉ du nhập từ những năm 1999 – 2000.

Theo thống kê, hiện nước ta có gần 30 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán hàng theo phương thức này. Tuy vậy trong thời gian qua, báo chí đã đưa nhiều thông tin xung quanh các hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất lừa đảo, chụp giật của một số doanh nghiệp.

Theo doanhnhan.net

Trả lời