Khi người nhận nhượng quyền muốn khác biệt

20

Cốt lõi của việc nhượng quyền kinh doanh là để khách hàng có trải nghiệm tương tự ở tất cả các địa điểm mà thương hiệu xuất hiện. Nhưng trên thực tế có trường hợp người nhận nhượng quyền chỉ tuân thủ một phần nguyên tắc hoạt động của hệ thống. Người nhượng quyền phải làm gì trong trường hợp này?

Khi những người nhận nhượng quyền không làm theo hệ thống hoặc chỉ chọn lựa một số khâu trong hệ thống nhượng quyền sẽ có 2 ảnh hưởng rõ rệt:

– Khách hàng không nhận được trải nghiệm giống nhau ở những thời điểm khác nhau hay những địa điểm khác nhau.

– Bên nhận nhượng quyền sẽ không thể tận dụng những kết quả của chính họ cho doanh số hay lợi nhuận.

Những ảnh hưởng này cần được truyền đạt rõ ràng đến bên nhận nhượng quyền bằng nhiều cách nhất và thường xuyên nhất có thể.

Tại sao điều này xảy ra? Tại sao những người nhận nhượng quyền lại hủy hoại thành công của chính họ?

20

Hệ thống không thể phát triển nếu như không có sự thống nhất
Có một số lý do:

– Người nhận nhượng quyền không nhất trí hoàn toàn với tầm nhìn của công ty và tầm nhìn về khách hàng.

– Quá trình tuyển lựa người nhận nhượng quyền của công ty nhượng quyền thiếu hiệu quả.

– Những kỳ vọng của công ty nhượng quyền không được truyền đạt hoặc không được truyền đạt rõ ràng đến người nhận nhượng quyền.

– Thiếu các quy trình, chính sách, thủ tục và khuyến khích rõ ràng quy định trong Bản hướng dẫn hoạt động.

– Quá trình liên lạc với người nhận nhượng quyền không tập trung vào cam kết thương hiệu và tầm quan trọng của các hệ thống nhất quán.

– Người nhận nhượng quyền không hiểu rõ ràng toàn bộ ảnh hưởng của hành động của họ đối với hoạt động tại địa điểm của họ cũng như là ảnh hưởng đối với toàn hệ thống.

– Người nhận nhượng quyền có thể cảm thấy các hệ thống không có sẵn và khi đó họ lấp đầy khoảng trống bằng cách tạo ra hệ thống và quy trình của riêng họ.

– Không có hệ thống sẵn có để truyền đạt ý tưởng từ người nhận nhượng quyền để cải thiện công việc kinh doanh.

– Người nhượng quyền không làm gì để đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn hệ thống.

Những hành động gì nên được thực hiện?

Người nhượng quyền cần có một hồ sơ rõ ràng về người nhận nhượng quyền và tuyển chọn một cách thông minh bằng cách theo sát hồ sơ đó. Ngoài ra, phải nhận biết được các khoảng trống còn tồn tại để có thể sửa chữa và đảm bảo rằng các hệ thống, quy trình và chính sác được xác định rõ ràng, để những người nhận nhượng quyền không phải lấp đầy các kẽ hở.

Đối với những người nhận nhượng quyền hiện tại, cần có một cuộc đàm thoại nghiêm túc để hướng mọi người đến sự tuân thủ các tiêu chuẩn hệ thống. Những người nhận nhượng uyền cần hiểu ý nghĩa của việc là một phần của hệ thống và tầm quan trọng của việc làm theo hệ thống. Tuy nhiên, để bắt đầu cuộc đàm thoại này, người nhượng quyền cần đảm bảo rằng tất cả các hệ thống được xác định rõ ràng và sẵn sàng bao gồm bất cứ khóa đào tạo cần thiết nào cho người nhận nhượng quyền và nhân viên của họ.

Một khi đã truyền đạt các kỳ vọng, cung cấp một phương thức để những người nhận nhượng quyền làm theo và cung cấp khóa đào tạo cần thiết cho người nhận nhượng quyền và đội ngũ của họ để thực hiện, người nhượng quyền cần bảo vệ hệ thống bằng cách bắt buộc người nhận nhượng quyền tuân thủ các tiêu chuẩn hệ thống.

Hệ thống không thể phát triển nếu như không có sự thống nhất, theo đó, thương hiệu bị đe dọa, và bạn cần bảo vệ nó.

Theo doanhnhan.net

Trả lời