Giữ chân khách hàng trung thành: Phải kiên trì!

25

Nghiên cứu do hai tổ chức cung cấp giải pháp nghiên cứu tiếp thị toàn cầu là Acxiom và Loyaly 360 cùng thực hiện dựa trên khảo sát ý kiến của 129 giám đốc tiếp thị trong kênh kinh doanh B2B (giữa các doanh nghiệp), B2C (giữa doanh nghiệp và cá nhân) hoặc trong cả hai kênh này vào tháng 2 năm nay đã cho một số kết quả khá thú vị. Đó là mức độ hiểu biết về khách hàng trung thành của doanh nghiệp, cách doanh nghiệp áp dụng các chiến lược, chiến thuật và thu thập thông tin để nhận diện chân dung của những khách hàng trung thành…

25

Theo một tổ chức tư vấn quản trị toàn cầu có uy tín là Bain Consulting, hiện nay, chi phí để thêm được một khách hàng mới gấp khoảng sáu lần chi phí để giữ lại một khách hàng cũ.

Thế nhưng, kết quả khảo sát gần đây của Acxiom và Loyalty 360 cho biết chỉ có khoảng 50% giám đốc tiếp thị biết được những khách hàng trung thành nhất của doanh nghiệp mình, gần 20% không thể nhận diện chân dung khách hàng trung thành, 32% không hiểu được khách hàng trung thành là ai và làm thế nào để tiếp cận đối tượng khách hàng này một cách tốt nhất.

Acxiom và Loyalty đưa ra kết luận nói trên trong báo cáo mang tên “Vận dụng hiểu biết về khách hàng để thúc đẩy lòng trung thành”.

Theo báo cáo này, có tới 85% giám đốc tiếp thị tham gia khảo sát cho biết doanh nghiệp của mình đã thực hiện các chiến lược giữ lại khách hàng dưới một hình thức nào đó, nhưng chỉ có 49% cho rằng các chiến lược ấy đang có tác dụng, trong khi 12% cho rằng chúng chẳng có tác dụng gì, 39% còn lại thì không tin chắc về tác dụng. Dẫu vậy, khoảng 60% các giám đốc tiếp thị cho biết doanh nghiệp của họ đang có kế hoạch tăng tỷ lệ giữ lại khách hàng trong hai năm tới.

Các doanh nghiệp hiện đang áp dụng những chiến lược, chiến thuật nào để xây dựng lòng trung thành của khách hàng? Kết quả khảo sát của Acxiom và Loyalty cho thấy 65% doanh nghiệp đang sử dụng truyền thông xã hội và khoảng 24% cho biết sẽ tận dụng kênh thông tin này trong tương lai.

Số doanh nghiệp sử dụng các chương trình thưởng cho khách hàng hiện chiếm một tỷ lệ tương tự và có khoảng 9% doanh nghiệp cho biết sẽ áp dụng các chương trình này trong tương lai. Trong khi đó, 64% doanh nghiệp hiện đang sử dụng các chiến thuật tương tác trực tiếp với với khách hàng và tỷ lệ doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng hình thức này trong tương lai là 22%.

Các công ty cũng đang đẩy mạnh tận dụng kênh truyền thông di động như một công cụ để phát triển lòng trung thành của khách hàng. Có 48% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đang áp dụng một số chiến lược giữ lại khách hàng tập trung vào việc khai thác kênh truyền thông di động và 37% cho biết đang lên kế hoạch áp dụng trong tương lai.

Liên quan đến việc thu thập dữ liệu của khách hàng, đa số các doanh nghiệp đều đang gặp phải hai rào cản chính có liên đới với nhau trong việc xây dựng cơ sở thông tin về khách hàng: ngân sách hạn chế (52%) và thiếu sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (49%).

Trong khi đó, 48% doanh nghiệp cho biết không có đủ các công cụ hỗ trợ để thu thập và phân tích dữ liệu, 35% cho rằng không có đủ kiến thức, kỹ thuật chuyên môn và 22% than phiền về sự thiếu hỗ trợ của lãnh đạo doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp hiện đang thu thập những thông tin nào để xây dựng lòng trung thành của khách hàng? Kết quả khảo sát cho thấy gần 98% các giám đốc tiếp thị cho biết doanh nghiệp của họ có thu thập các thông tin cơ bản của khách hàng như tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và khoảng 80% thu thập các dữ liệu về lịch sử giao dịch của khách hàng.

Số doanh nghiệp đã thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng chiếm 64%, còn số doanh nghiệp cho biết sẽ làm điều này trong tương lai chiếm 27%. Hiện có 45% doanh nghiệp thu thập các dữ liệu về nhân khẩu học của khách hàng (số nhân khẩu, thu nhập, chi tiêu…) nhưng chỉ có 15% cho biết dự định làm điều này trong tương lai.

Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng các dữ liệu có được từ các hoạt động tương tác với khách hàng qua các trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc qua điện thoại trực tiếp hiện chỉ lần lượt chiếm 40% và 33%. Nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ không áp dụng hình thức này trong thời gian tới.

Trong khi đó, số doanh nghiệp sử dụng các kênh truyền thông xã hội để thu thập thông tin về khách hàng hiện cũng chưa nhiều, mới đạt tỷ lệ 29%, nhưng có 32% dự định sẽ khai thác kênh thông tin này trong tương lai.

Theo doanhnhan,net

Trả lời