Vai trò và chức năng của hội họp

h2

Các giải pháp cho các vướng mắc trong thế giới thực được tìm thấy xuyên qua cuộc họp và thảo luận nhóm. Một cuộc họp vẫn tốt hơn là điện thoại, máy fax, hội nghị bằng video, máy vi tính, các sản phẩm khác của công nghệ thông tin hoặc các cá nhân làm việc một mình.

Những cuộcc họp đóng vai trị rất quan trọng, vì đó là nơi mà bầu không khí và văn hoá của tổ chức được duy trì, là một trong những cách thức để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”

Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng thời gian

h2

Các chức năng của một cuộc họp:

    * Tranh đấu
    * Sự hình thành nhóm
    * Chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, sự đánh giá, và các truyền thống dân gian
    * Công việc tập thể và sự đóng góp cá nhân
    * Ra các quyết định quyết đoán và cam kết
    * Đức tính của lãnh đạo và nhóm/ công việc nhóm

Các kiểu họp:

    * Hội nghị
    * Hội đồng
    * Ủy ban
    * Thường xuyên
    * Điều đình, thỏa thuận
    * Động viên
    * Ra quyết định
    * Hàng ngày
    * Hàng tuần hoặc hàng tháng
    * Bất thường, không thường xuyênhoặc kế hoạch đặc biệt.

Trả lời