Bằng cách nào biết trẻ bú no hay chưa?

bang-cach-nao-biet-tre-bu-no-hay-chua
Cơ thể của quý vị tạo ra nhiều sữa theo nhu cầu của trẻ. Nếu quý vị cho trẻ bú mỗi 2 đến 3 giờ trong 20 phút ở mỗi vú, thì cơ thể quý vị sẽ tạo ra lượng sữa nhiều hơn nhu cầu của trẻ. Nếu trẻ bú đủ sữa, thì vú của quý vị sẽđầy sữa, mềm sau khi cho trẻ bú và nạp đầy lại giữa các cữ bú. Trẻ của quý vị sẽ:
bang-cach-nao-biet-tre-bu-no-hay-chua
-Đi tiểu từ 6 lần trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ
-Ngủ giữa các lần bú -Đi cầu hơn 2 lần mỗi ngày
-Tăng cân lượng
Gọi cho bác sĩ của trẻ, bệnh xá hoặc chuyên viên cho bú vú (Lactation Specialist) để tham vấn nếu quý vị thấy con mình bú không đủ sữa.

Trả lời