Đạt đến thỏa thuận và ký kết hợp đồng

dienthuyet3
Hình thức gút lại bán hàng
–         Gút bán hàng ngay;
–         Gút hứa hẹn mua hàng ;
–         Gút để đưa ra sự lưa chọn khác;
–         Gút mua hàng theo thời hạn;
–         Gút ngầm.
Khởi thảo hợp đồng
–         Trước khi hai bên khởi thảo hợp đồng cho toàn bộ quá trình thương lượng, nên tiến hành kiểm tra lại nội dung đàm phán một lượt để cuối cùng xác nhận đôi bên ở phương diện nào đạt thành thỏa thuận.
–         Đối với những vấn đề nào chưa được thống nhất, có cần thiết tiến hành bàn bạc và thỏa hiệp cuối cùng hay không.
–         Khi tất cả không còn nghi ngờ gì nữa thì có thể phát tín hiệu kết thúc thương lượng cho nhau.
–         Sau khi đã thoả thuận xong mọi thứ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.
dienthuyet3
 
Đạt đến thỏa thuận và ký hợp đồng
Tuy nhiên, nếu làm ăn với đối tác nước ngoài, người bán nên giành lấy quyền khởi thảo hợp đồng do các lợi ích sau:
–         Người bán thông thạo pháp quy liên quan đến pháp luật nước mình nên khi dùng tiếng Anh khởi thảo, sẽ giúp làm cho hợp đồng phù hợp với pháp luật của mình, và nếu sau này thấy rắc rối, nếu cần dẫn chứng các điều trong pháp quy sẽ chủ động hơn.
–         Người bán làm chủ khởi thảo có thể khiến bên mình càng thêm thuận lợi, tránh khỏi việc vì quá nhiều sửa đổi, mà có thể khiến cho thương lượng kéo dài và khó khăn; đồng thời, có thể tránh khỏi việc đối tác có thể lợi dụng cơ hội thảo hợp đồng để lại những chỗ “phục bút” khiến chúng ta bị lừa gạt;
Do người bán khởi thảo hợp đồng, nên khi đối tác đề xuất sửa đổi, có lợi cho việc tăng cường quả cân thương lượng cho phía người bán.
Kỹ thuật thảo luận hợp đồng
–         Câu văn viết phải sáng tỏ, dùng từ phải chuẩn xác để hết sức tránh hiểu nhầm;          
–         Khi dùng đến ngoại ngữ để thảo hợp đồng, hai bên nên cùng nhau xác nhận về hàm nghĩa để mỗi từ có thể biểu đạt chuẩn xác ý nguyện của mỗi bên;
–         Điều khoản hợp đồng phải dùng từ nhất trí, cùng một sự kiện thì chỉ nên dùng một thuật ngữ đồng nhất;
–         Khi trình bày những điều khoản có quan hệ với nhau hoặc những quy định được nhiều lần nhắc đến thì cần phải đảm bảo tính thống nhất;
–         Những quy định trong hợp đồng cần phải cụ thể, chi tiết, không nên viết chung chung.
–         Khi hợp đồng đã được thảo xong, hai bên kiểm tra lại các chi tiết, sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm, quyền lợi … Sau đó đại diện đứng đầu hai bên có thể cầm bút ký hợp đồng trong một buổi lễ trang trọng.

Trả lời