Kỹ năng tự học

Tự học – Kỹ năng mềm dành cho học sinh-sinh viên

Trong các trường học hiện nay, giáo viên  có xu hướng cho học sinh – sinh viên tự học để nâng cao khả năng nhận thức. Nhưng, không phải bất kỳ ai cũng có những phương pháp tự học hiệu …

Cách tự học hiệu quả

Có hai cách học: một là học với Thầy, hai là tự học với sách.

Lúc nhỏ, đến trường, thầy giảng sao, ta học vậy. Học với thầy thì có vẻ hơi “sướng” vì thầy đã chuẩn bị sẵn cho …