Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xóa sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

iPhone, iPad sau 1 thời gian sử dụng, đôi lúc hoạt động không ổn định. Lúc này người dùng có thể tiến hành khôi phục cài đặt gốc để đưa thiết bị về trạng tại ban đầu. Nếu iPhone, iPad chưa Jailbreak thì việc khôi phục vô cùng dể dàng với tính năng có sẵn. Nếu đã Jailbreak thì người dùng cần tải thêm một ứng dụng để có thể khôi phục về cài đặt gốc.

Lưu ý:

  • Trước khi khôi phục, người dùng cần sao lưu lại dữ liệu của mình.
  • Nên để dung lượng Pin càng nhiều càng tốt, khoảng trên 50% Pin, để việc khôi phục không bị gián đoạn.
  • Thời gian khôi phục lâu hay nhanh là tùy thuộc vào lượng dữ liệu có trong máy.
  • Tắt chức năng Find My iPhone và thoát tài khoản iCloud.
  • Sau khi tiến trình hoàn tất, thiết bị của bạn sẽ bắt buộc bạn nhập tài khoản iCloud.
  • Hệ thống sẽ hỏi mật khẩu nếu máy có đặt mật khẩu.
  • Cần thực hiện việc mở mạng nếu máy là phiên bản Khóa mạng.

Cách khôi phục cài đặt gốc cho iPhone, iPad chưa Jailbreak:

Vào Cài Đặt -> chon Cài Đặt Chung -> Đặt lại -> Xóa tất cả nội dụng và cài đặt -> Xóa iPhone.

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất
Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Cách khôi phục cài đặt gốc cho iPhone, iPad đã Jailbreak không cần iTunes:

Truy cập vào Cydia, tìm ứng dụng “Cydia Impactor”. Trong ứng dụng “Cydia Impactor” chọn “Delete all data and unjailbreak device”, sau đó chọn “Delete All”.

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xoá sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Xem bài chi tiết tại đây:

Hướng dẫn cách khôi phục cài đặt gốc, xóa sạch dữ liệu, danh bạ, hình ảnh, chế độ gốc màn hình chưa active nhanh và dễ nhất

Trả lời